Ostatní doplňkové zařízení

Z doplňkových zařízení pro slévárny, firma PRIMAFOND zajišťuje:
 Pneumatické dopravníky pro dopravu písku
 Drticí jednotky pro regeneraci směsi
 Nádrže pro namáčení a nátěry jader
 Stroj/zařízení pro odstraňování otřepů pískových jader